Loading...
VÅRT ARBEID 2017-10-25T14:59:25+00:00

HVA GJØR CARITAS FOR Å BEKJEMPE SULT

Å utrydde sult og ekstrem fattigdom er Caritas Norges hovedmål. Vi støtter fattige småbønder i utviklingsland med å øke og diversifisere matproduksjonen, og sikrer sårbare gruppers tilgang til nok og næringsrik mat under kriser. Hvert år hjelper Caritas Norge om lag en halv million mennesker i Afrika, Asia og Latin-Amerika til et bedre liv.

EKSEMPEL PÅ VÅRT ARBEID

MATVARE HJELP I HUMANITÆRE KRISER

I humanitære kriser samarbeider Caritas med myndigheter og FN om å gi befolkningen mat og annen livsnødvendig hjelp. Det legges vekt på at hjelpen ikke skal undergrave lokale markeder og matproduksjon. Kapasitetsbygging av lokale aktører bidrar også til at disse blir bedre rustet til å forebygge og respondere på fremtidige kriser.

STØTTE TIL SMÅ BØNDER

Caritas sikrer fattige småbønder i utviklingsland:
– Opplæring i effektive og klimarobuste dyrkingsteknikker, husdyrhold og akvakultur.
– Tilgang til kreditt som gjør det mulig for bøndene å investere i produksjonen og andre inntektsbringende aktiviteter.
– Tilgang til markeder gjennom påvirkningsarbeid og organisering av bønder.
Slik får bøndene og deres lokalsamfunn tilgang på nok og næringsrik mat, og det skapes nye og bedre jobber innenfor landbruk og fiske. Bøndene blir samtidig bedre rustet til å møte klimaendringene. Programmene har et særlig fokus på å forbedre situasjonen for kvinner og kvinnelige bønder.

ANSVARLIGGJØRING AV MYNDIGHETER

Både på lokalt og nasjonalt plan stiller Caritas krav om at myndighetene må sikre befolkningens rett til mat. Vi jobber samtidig for at Norge og verdenssamfunnet skal øke sin innsats for å bekjempe sult, og bidra til oppnåelse av FNs bærekraftsmål om å utrydde sult og fattigdom.