Personvernserklæring

Når du signerer dette oppropet, skal du være sikker på at dine personopplysninger blir behandlet på en forsvarlig måte. Denne personvernerklæringen forteller deg hvordan vi samler personopplysninger, og hva vi bruker dem til. Den inneholder også informasjon om hvordan vi sikrer personopplysningene, og hvem vi deler dem med, og dine rettigheter.

Hva er en personopplysning?

En personopplysning er enhver opplysning som kan knyttes til en enkeltperson, direkte eller indirekte, herunder navn, postadresse, e-postadresse, IP-adresse og mobilnummer. All bruk av personopplysninger (innsamling, registrering, lagring, sammenstilling og utlevering) regnes som behandling av personopplysninger

Hvilke personopplysninger behandler vi?

Vi har disse personopplysningene i forbindelse med vårt samarbeid med deg:

Grunnleggende opplysninger om deg: navn, e-postadresse og postnummer.

Det er frivillig å gi oss tilgang til dine personopplysninger, men vi vil trenge slik informasjon for at din signatur skal oppfylle kriteriene til en digital signatur.

Hvordan får vi personopplysninger om deg?

Vi mottar personopplysninger direkte fra deg når du fyller inn feltene for navn, e-postadresse og postnummer.

Hva bruker vi personopplysningene til?

Vi bruker personopplysninger for å samle inn digitale signaturer, som i tur skal brukes for å uttrykke støtte til den aktuelle sak/opprop.

Hvorfor har vi lov til å bruke dine personopplysninger?

Vår bruk av dine personopplysninger baserer seg på formål knyttet til en berettiget interesse.

Hvordan sikrer vi dine personopplysninger?

Vi benytter tjenester fra MailChimp og dine personopplysninger lagres midlertidig på egne servere. All behandling av opplysningene skjer i tråd med gjeldende rett.

Når sletter vi personopplysningene?

Caritas oppbevarer ikke personopplysninger lenger enn det som er nødvendig for å oppfylle formålet med oppropet. Du kan selvsagt også kontakte oss dersom du ønsker at opplysningene skal slettes.

Hvem deler vi personopplysninger med?

Dine personopplysninger vil kun bli utlevert til andre der det er nødvendig for å oppfylle vår oppdragsforpliktelse, eksempelvis ved overrekkelse av signaturer til relevante politiske instanser. All utveksling av data gjøres i tråd med tydelige retningslinjer for behandling av persondata. Der det foreligger en lovfestet utleveringsplikt, vil offentlige myndigheter også motta informasjon. Godtar du å bli kontaktet på e-post for nyhetsbrev vil personopplysningene deles med Caritas Norge for utelukkende dette formålet.

Dine rettigheter

Personvernreglene gir deg en rekke rettigheter, herunder rett til innsyn i, retting av og sletting av de personopplysningene vi har lagret på deg.

Du har også rett til dataportabilitet. Dette innebærer at du blant annet får mulighet til å ta med deg dine personopplysninger i et maskinlesbart format.

Du har videre rett til å motsette deg behandling av personopplysninger og rett til å motsette deg personprofilering og automatiserte avgjørelser. Dette medfører at du kan kreve at dine personopplysninger ikke analyseres for å avdekke din adferd, preferanser eller behov.

Dersom du mener at vi ikke følger denne personvernerklæringen eller gjeldende lovgiving, setter vi pris på at du tar kontakt med oss umiddelbart.

Kontakt

info@caritas.no