Loading...
Meninger om sult 2019-08-17T11:28:45+00:00

Hvordan kan vi utrydde sult?

#nullsult 2018 | Nikolai Astrup

Hvis vi skal klare å utrydde sult, må vi samarbeide mer, mener utviklingsminister Nikolai Astrup. Privat sektor, regjeringene i landene som er mest rammet av sult, sivilsamfunn, akademia og forskningsinstitusjoner må alle, ifølge ministeren, bli med på å bygge mer helhetlige matsystemer, for det er kjernen i å utrydde sult.

#nullsult 2018 | Knut Andreas Lid

Knut Andreas Lid, fungerende generalsekretær i Caritas Norge, www.caritas.no mener at sult kan utryddes. Men for å få det til, må fokuset på klimatilpasset jordbruk bli større. Paradoksalt nok er flertallet av dem som sulter i dag småbrukere, altså matprodusenter, påpeker han.

#nullsult 2018 | Jennie Barron

For å få slutt på sult i verden innen 2030 må småbrukere og politikere jobbe sammen med forskere og privat næringsliv, for å finne de beste løsningene. Det mener professor Jennie Barron fra forskningsinstituttet CGIAR https://www.cgiar.org/

#nullsult 2018 | Wenche B Eide

Forsker innen global matsikkerhet Wenche Barth Eide mener vi kan gjøre mye for å redusere sulten i verden. Men hun tror ikke at sult kan utryddes helt noen gang fordi det er for store motstridende krefter når det gjelder hvilken vei utviklingen skal gå.

#nullsult 2018 | Hellen Chanikare

Caritas Ugandas Hellen Chanikare tror at vi med sterkere politisk vilje og bedre koordinering av de ulike metodene for å produsere mat mer effektivt og klimavennlig, kan oppnå en verden med nullsult.

#nullsult 2018 | Olav Kjørven

Strategisk leder, Olav Kjørven i EAT https://eatforum.org/ mener vi må endre matsystemene i verden dersom vi skal få slutt på sult.
Klarer vi å endre matsystemene på riktig måte, kan vi løse sultproblemet, hindre at folk dør av sykdommer forårsaket av usunn mat og løse klodens miljøproblemer, samtidig, sier han.

#nullsult 2018 | Jan Thomas Ødegård

Jan Thomas Odegard, daglig leder i Utviklingsfondet https://www.utviklingsfondet.no tror mye av sulten kan reduseres hvis småbønder sør for Sahara får muligheten til å produsere mat på en bedre, mer effektiv og klimasmart måte.

#nullsult 2018 | Annabelle Lefébure-Henriksen

Annabelle Lefébure-Henriksen, daglig leder i Fairtrade Norge, https://www.fairtrade.no/ tror det er mulig å utrydde sult på jorden. For å få det til, må vi sette småskalabønder i sentrum, fordi de er starten på vår matverdikjede.

#nullsult 2018 | Anne Mugaas

Anne Mugaas, seniorrådgiver for internasjonal næringsutvikling i Norges Vel https://norgesvel.no/ tror man kan utrydde sult dersom vi alle går sammen om det. Hun mener privat næringsliv er svært viktig i dette arbeidet fordi de kan bidra med store investeringene, som for eksempel innen fiskeoppdrett.