Loading...
Fasteaksjonen 2017 – Matsikkerhet i Zambia 2019-05-24T15:16:34+00:00

Jeg og min familie har fått et bedre liv på grunn av støtten fra Caritas, forteller bonden Emilio Kunda fra Katibunga sogn i Mpika bispedømme i Nord-Zambia. En verden uten sult er mulig!

Her kan du støtte fasteaksjonen.

Emilio ble med i Caritas Norges matsikkerhetsprogram i 2013 da han fikk låne tre kyllinger og fikk opplæring i kyllingoppdrett, bærekraftige jordbruksteknikker og entreprenørskap. Han har seks barn. Han forteller at han hadde lite erfaring med husdyrhold og avl fra før. Allerede i 2014 hadde han 68 kyllinger. En viktig del av opplæringen er å unngå sykdommer, og bøndene bruker i så stor grad som mulig enkle teknikker og naturlige vaksiner og medisiner.

– Nå avler jeg frem over 100 kyllinger i året, sier Emilio entusiastisk.

Kyllingene selges for 40-50 norske kroner, og de selges både ved besøk, langs veien og i nærmeste by (Mpika). Emilio har opparbeidet seg et godt rykte som oppdretter. Zambiere spiser mye kylling, og såkalt «village chicken» er godt likt fordi de smaker mye.

Foto: Caritas Norge

Deltagelse i Caritas matsikkerhetsprogram i Zambia har gjort bonden Emilio Kunda i stand til å sende alle de seks barna sine på skolen og bygge et bedre hus. (Foto: Caritas Norge)

Emilio dyrker også løk som han selger på det lokale markedet. I tillegg har han laget en fiskedam og driver birøkt på eget initiativ. Fisken (tilapia) er foreløpig mest for familiens eget konsum. Som mange zambiere har han også en liten grønnsakhage rett utenfor huset. Å diversifisere inntekten er viktig i et land som Zambia fordi bøndene er svært utsatt for klimaendringer. Hvis en avling feiler totalt på grunn av for eksempel tørke, har bonden uansett inntekt fra andre aktiviteter.

Emilio forteller at han har brukt den økte inntekten til å sende alle barna på skole og bygge nytt og bedre hus.

– Jeg og familien har det lettere nå, med stabil inntekt og tilgang på ernæringsrik mat. Vi er evig takknemlige til Caritas Norge, sier han.

Emilio er ikke den eneste som har fått hjelp Blant familier i Zambia støttet av Caritas, har andelen som spiser tre måltider om dagen gått fra fire til 74 prosent på tre år. 3000 husholdninger, det vil si cirka 15 000 mennesker deltar i Caritas Norges matsikkerhetsprogram i Zambia

Matsikkerhet betyr å ha tilgang til nok mat, trygg mat og næringsrik mat, for å kunne leve et aktivt og sunt liv hele året. Matsikkerhet er en grunnleggende rettighet, nedfelt i FN Verdenserklæring om menneskerettighetene art. 25. I dag er 795 millioner mennesker rammet av sult, mens nesten 2 milliarder opplever manglende matsikkerhet i perioder. Blant verdens sultende bor 98 prosent i utviklingsland. Gjennom FNs bærekraftighetsmål har alle stater forpliktet seg til å utrydde sult, oppnå matsikkerhet og bedre ernæring, og fremme bærekraftig landbruk innen 2030. For å nå dette målet arbeider Caritas for en økt satsning på bærekraftig og robust matproduksjon, og støtte til småbønder og kvinner.

Les mer om Caritas Norges arbeid for matsikkerhet og bekjempelse av sult her.

Årets fasteaksjon har retten til mat som tema. Nok næringsrik mat er særlig viktig for barns utvikling. Les mer om dette her