Loading...
Historie 2 2018-10-11T15:00:05+00:00

Nesten 250 millioner barn under fem år risikerer å få sin framtid ødelagt fordi de ikke har nok mat. Men en verden uten sult er mulig!

Av Ingrid Finess Evensmo programkoordinator i Caritas Norge

At Brian Njoroge er en aktiv fireåring er bemerkelsesverdig. Da hans mor brakte han til et helsesenter, drevet av amerikanske Caritas (CRS) i Kenya, var han en apatisk ettåring. Han hverken smilte eller kommuniserte med andre på annen måte. Ved senteret ble det oppdaget at Brian var forsinket i sin utvikling og at han var underernært. De startet derfor med å gi han næringstillegg som skulle hjelpe ham med å vokse. I tillegg gjorde sykepleierne ulike øvelser sammen med Brian, for å stimulere hjernen hans og hans motoriske utvikling. I dag er Brian fire år og er en glad og sosial gutt. Foreldrene hans forteller at de nå kan gjøre ting sammen som de ikke hadde muligheten til tidligere. Han har gjort store framskritt, forteller søster Pauline.

Både barnets vekst og hjerne tar skade av for lite mat de første 1000 dagene av livet. Veksthemning, eller såkalt stunting, er et enormt problem som rammer 43 prosent av barn i utviklings- og mellominntektsland, ifølge en ny studie publisert i det anerkjente medisinske tidsskriftet The Lancet.

 

Svekket læreevne

Barn som er stunted har en høyde som er tydelig lavere enn gjennomsnittet for deres alder. Nå viser også forskningen at underernæring har en klar effekt på hjernen de første leveårene. Røntgenbilder av barn som er stunted viser færre nerveforbindelser i hjernen enn barn som har vokst normalt. Dette betyr at deres kognitive evner, det vil si mentale funksjoner som evnen til å lære, har blitt skadet.

Alle barn bør vokse 25 cm i løpet av sitt første leveår, og 12 cm det andre leveåret. Hvis barn er stunted i en alder av to år, er det usannsynlig at de vil ta igjen sine jevnaldrende i høyde.

Store konsekvenser

Ifølge The Lancet, kan det være mulig å ta igjen noe av høyden også etter fylte to år, men det er fremdeles usikkert om det da er mulig å unngå permanente kognitive skader. Ofte får stunting dermed konsekvenser for barna senere i livet. De får problemer med å henge med på skolen, og med å skaffe seg arbeid når de blir voksne. Beregninger viser at de mister en fjerdedel av sin framtidige inntekt. Dette betyr at selv om alle barn får en utdanning, har likevel ikke alle de samme mulighetene til å lykkes.

Underernæring er den største årsaken til stunting. Barn kan bli født av en feilernært mor og har dermed ikke fått vokse ordentlig i magen, eller de kan ha fått for lite mat og næring de første leveårene. Stunting kan også komme som et resultat av gjentatte infeksjoner med diaré på steder der de sanitære forholdene er dårlige. Dette betyr at selv om alle barn fikk gå på skole og ta en utdanning, har likevel ikke alle de samme mulighetene til å lykkes.

Flere får spise seg mette

Å bidra til at alle barn får spise seg mette, er et av Caritas Norges hovedmål. I fjor hjalp vi om lag en halv million mennesker i Afrika, Asia og Latin-Amerika til et bedre liv. De neste fire årene har Caritas Norge som målsetning å sørge for økt matsikkerhet og forbedret ernæring for minst en million mennesker. Caritas Norge har matsikkerhetsprosjekter i DR Kongo, El Salvador, Malawi, Sri Lanka, Uganda og Zambia.

13 år gamle Maneno fra landsbyen Alio i Nord-Uganda forteller at både hun og hennes tre yngre søsken spiser bedre etter at moren, som er alenemor, begynte som deltaker i Caritas’ program. 

Nå har vi god mat. Moren min bruker pengene, som hun tjener på å selge grønnsaker fra den nye grønnsakhagen, til å kjøpe fisk eller kjøtt minst en gang i uken. Før spiste vi dette bare under store høytider som påske og jul. Nå har vi også kokeolje, såpe, salt, sukker, fyrstikker og andre ting vi trenger på kjøkkenet, sier Maneno. 

Manenos mor og andre bønder i programmet har fått opplæring i bærekraftige og mer effektive jordbruksteknikker, bevaring av vann, husdyrhold og lagring av frø og avlinger. 

Innimellom hjelper Maneno moren med arbeidet i grønnsakhagen. Inntektene fra hagen bidrar også til å betale skolepenger for henne og søsknene.  

Vi er til og med i godt humør når vi går til skolen, og der blir vi ikke sultne så fort som før. Søsknene mine er glade, og nå konkurrerer vi om å dyrke mest grønnsaker, forteller hun. 

Fra ett til tre måltider per dag

I Nord-Uganda, er utbredelsen av underernæring alarmerende høy. 44 prosent av barna regnes som stunted (FAO 2013). Caritas jobber med å øke tilgangen til mat og inntekter for 6000 fattige familier i Uganda.

I løpet av de siste årene, har de fleste husholdningene i programmet gått fra å spise ett måltid om dagen til to til tre måltider om dagen. I tillegg har familiene en mer variert diett. Dette er tegn på at barnas ernæringssituasjon forbedres, sier Marit Sørheim. Hun leder Caritas Norges internasjonale avdeling.

Også i Zambia kan Caritas Norge vise til svært gode resultater av sitt arbeid. Blant familier i Zambia støttet av Caritas, har andelen som spiser tre måltider om dagen gått fra fire til 74 prosent på bare tre år.

En verden uten sult er mulig!

Å utrydde stunting er først og fremst en moralsk forpliktelse. Men det er også dokumentert å være bra for landenes økonomi. Kostnadene av stunting for enkelte lands bruttonasjonalprodukt er beregnet til å være lik det dobbelte av landenes utgifter til helsehjelp, ifølge studien i the Lancet.

Hvilke barn rammes i dag? I Afrika sør for Sahara risikerer hele 66 prosent av barna å ikke oppnå full utvikling på grunn av stunting og fattigdom. I Sør-Asia er tallet 65 prosent og i Karibia og Sør-Amerika 18 prosent. Barn som lever i fattige hjem i mellominntekts- og rike land er også utsatt for risiko.

Den eneste måten vi kan snakke om like muligheter for alle barn, er hvis vi utrydder stunting. I dag er ulikhet bakt inn i hjernen til 25 prosent av verdens barn før de fyller fem år, sa presidenten for Verdensbanken, Jim Yong Kim, nylig.

Han mener at med målrettet innsats kan verden halvere stunting innen de neste syv årene, og utrydde fenomenet innen 2030, slik FNs bærekraftsmål slår fast.