Loading...
Fiskeoppdrett i Uganda 2019-05-21T10:20:48+00:00

Caritas Norge har gått sammen med det norske firmaet Hauge Aqua Fish for Hope om en storsatsing på fiskeoppdrett i Nord-Uganda. Programmet vil sikre jobb og bærekraftig inntekt for 860 ungdommer og deres familier.

Tekst og foto: Sofi Lundin

Caritas og Hauge Aqua Fish for Hope har åpnet skoler i Arua i Uganda som gir utdanning innen fiskeoppdrett og entreprenørskap gjennom ordningen «Building Skills for jobs» som er finansiert av Utenriksdepartementet. 46 ungdommer har til nå fullført. Tekst og foto: Sofi Lundin

Se videoreportasje nederst i saken og her

– Jeg føler meg både lettet og lykkelig. Denne utdannelsen har gitt meg en god jobb og nå er jeg endelig ute av mørket, sier Ecandibo Dickson (21).

Trommelyden er øredøvende og et tynt støvteppe flyr i luften. Det er formiddag i Arua i Nord-Uganda og en helt spesiell dag for de 46 ungdommene som marsjerer i takt med lyden fra orkesteret. De siste seks månedene har de jobbet hardt for å fullføre utdanningen innen fiskeoppdrett. I dag er de klare for å motta diplom og bli hyllet av representanter fra landets myndigheter, lokale ledere og Caritas som står bak utdannelsen.

– Det er en stor dag i dag og vi er stolte over alle studentene som har jobbet hardt for å fullføre utdannelsen. De har vist en genuin interesse og mange av dem er allerede i arbeid, sier Hellen Chanikare, programkoordinator i Caritas Uganda.

Sikrer inntekt for ungdom

Caritas Norge, i samarbeid med det norske firmaet Hauge Aqua Fish for Hope, står bak prosjektet som skal gi 860 unge opplæring i fiskeoppdrett og entreprenørskap. Det er etablert to skoler der elevene får både teoretisk og praktisk undervisning. Målet med prosjektet er å bidra til mindre arbeidsledighet blant ungdom og forbedre levevilkårene for lokalbefolkningen.

– Å gi ungdommer bærekraftig inntekt, er vårt primære mål. Denne utdannelsen kan lede til både ansettelse i fiskerinæringen og etablering av egen bedrift. Mange av våre første avgangselever har allerede vist at dette er mulig, sier Marit Sørheim, leder av internasjonal avdeling i Caritas Norge.

Leder for internasjonal avdeling i Caritas Norge, Marit Sørheim, gratulerer Miria Emili på eksamensdagen.

– Fisk er nøkkelen til samfunnsutvikling

Ecandibo Dickson (21) er en av avgangselevene som har sikret seg jobb etter utdannelsen. Født og oppvokst i en jordbruksfamilie, var Dickson allerede som liten gutt ute på feltet for å hjelpe familien.

– Familien min har alltid slitt økonomisk og flere av søsknene mine har ikke fullført skolen. Utdannelsen har gitt meg jobb og familien er veldig stolt av meg, sier Dickson.

I dag er han ansatt i en lokal fiskebedrift og han har store planer for fremtiden.

– Jobben gir meg inntekt og nå er målet mitt å satse på min egen fiskebedrift. Jeg har allerede konstruert en fiskedam og jobber sammen med lokale ungdommer for å kunne starte virksomheten, sier han.

21-åringen har tro på at fisk er veien til et bedre liv for hele samfunnet.

– Målet mitt er ikke bare å hjelpe min egen familie. Jeg ønsker å involvere ungdommer som har det vanskelig og bidra til en verdifull hverdag for dem. Jeg har selv hatt det vanskelig og hadde i en periode dårlige folk rundt meg. I dag ser livet mitt helt annerledes ut, sier han.

Ecandibo Dickson er en av flere elever som har fått jobb etter ferdig utdanning.

Skyhøy ungdomsledighet

Behovet for inntektsskapende aktiviteter er stort, ikke bare i Dicksons by Arua, men i hele Nord-Uganda. Den nordlige regionen var i flere tiår preget av en vond borgerkrig. Våpenlyden stilnet i 2006, men regionen er fortsatt underutviklet og arbeidsledigheten blant ungdom er høyere enn noensinne.

Få organisasjoner tilbyr langsiktige prosjekter for ungdommer i Nord-Uganda. I deler av regionen er arbeidsledigheten blant ungdommer mellom 18-25 år rundt 80 prosent.

– Ungdommer sitter på enormt potensiale, men de mangler støtte til å komme seg videre i livet. Den skyhøye ungdomsledigheten har ledet til både narkotikamisbruk, høy kriminalitet og psykiske problemer, sier Godfrey Obol, som er leder for myndighetenes ungdomsråd.

Myndighetene satser på fisk

I utkanten av Arua ligger Caritas’ skole som åpent dørene i mars i fjor. På en stor åpen plass utenfor har avgangsseremonien begynt. Rundt 200 gjester er til stede. Mange taler blir holdt, for å gratulere studentene og deres foreldre.

– Vi har gjort mye i dette landet, for å sørge for at alle går på skolen, men dessverre er det langt fra alle som klarer å fullføre den. De begynner et liv uten ferdigheter, noe som ender i arbeidsledighet. Satsingen på fiskeoppdrett kan endre hverdagen for mange, sier Dr. George Mutekanga, fra jordbruksdepartementet.

Han var dagens æresgjest og brenner for både fisk og ungdommers rettigheter.

– Fisk er en viktig næringskilde med stort økonomisk potensiale. Fiskeindustrien engasjerer 1,2 millioner mennesker i Uganda og fra myndighetenes side er det viktig å satse på fisk. Myndighetene har etablert en nasjonal politikk innen fiske og jordbruk som skal sørge for bærekraftig fiskeoppdrett og satsing på jordbruk, sier Mutekanga.

Økt likestilling

Av de 46 avgangselevene, er 15 jenter. Et delmål i Caritas  sin satsing på fiskeoppdrett er å engasjere flere jenter.

– Fiskeoppdrett er et mannsdominert yrke. Kvinner har ikke samme tilgang til landområder som menn. Foreldre prioriterer ofte tidlig ekteskap og ser ikke lønnsomheten med å satse på sine døtre. Vi ønsker å gjøre noe med dette og målet er å fylle klasserommene med 60 prosent jenter. Å bidra til likestilling er et stort mål for oss, sier Sørheim, fra Caritas Norge.

Fra sykepleier til fiskeoppdretter

Judith Amanio (32) var sykepleier før hun begynte på fiskeoppdrett-utdanning.

– Jeg utdannet meg innen helsesektoren som ung, men har vært arbeidsledig lenge. Som mor til en toåring, har det vært ekstra krevende. Jeg holdt på å gi opp mange ganger. Jeg er takknemlig for sjansen jeg fikk da jeg ble tatt opp som student ved skolen, sier hun.

Som barn var hun ofte sammen med faren som drev med fiskeoppdrett.

– Utdanningen tok meg tilbake til barndommen. Pappa pleide å engasjere meg i arbeidet og han lærte meg alt om hvor verdifull fisk er, sier hun.

I dag står hun med studentlue på hodet og ser lysere på fremtiden.

– Planen min nå er å lage en egen fiskedam og starte opp en bedrift. Utfordringen er den økonomiske biten. Etableringsfasen er dyr og jeg må finne startkapital først. Når det er gjort, har jeg tro på at jobben kan bringe mye godt, sier hun.

Avgangselev Judith Amanio ved Caritas skole for fiskeoppdrett i Arua.

Store utfordringer

Caritas sin satsing har involvert både ugandiske og internasjonale partnere. Prosjektet som har fått støtte fra Utenriksdepartementet, koordineres av organisasjonens ugandiske kontor.

– Når vi nå ser tilbake på året som er gått, er vi fornøyde med resultatet. Alle studentene besto eksamen og Arua har fått 46 nye fiskeriteknikere, sier Hellen Chanikare fra Caritas’ kontor i Uganda.

Hun nevner flere utfordringer og deler noen av målene for de kommende årene.

– En av hovedutfordringene for ungdommene er å få tilgang til landområder. Det er enda vanskeligere for jenter å overtale sine foreldre. Tradisjonen tro gifter seg jenter tidlig og foreldrene ser ingen verdi i å satse på å gi døtre en inntektskilde. Nå ønsker vi at jentene på skolen skal bli rollemodeller som involverer flere, sier Chanikare.

Myndighetene har prøvd å starte fiskeoppdrett i regionen flere ganger tidligere, men resultatet har vært mangelfullt.

– Caritas driver i dag landets første skole som gir praktisk utdanning innen fiskeoppdrett, men både myndigheter og organisasjoner har prøvd å drive vellykkede fiskeoppdrettsprosjekter tidligere. En av de store utfordringene er tilgangen på fiskefôr og yngel av god nok kvalitet på lokalt nivå, noe som har stoppet flere fra å starte opp. I løpet av de neste fire årene, vil vi sammen med vår partner Hauge Aqua Fish for Hope etablere to ressurssentre som produserer disse produktene lokalt, sier Chanikare.

Ecandibo Dickson viser stolt frem sitt avgangsdiplom og veksler noen ord før han må løpe tilbake på jobb. Den nye jobben i fiskerinæringen krever sitt og det blir ikke mye fritid.

– I dag ønsker jeg å gratulere Caritas. Jeg er en annen person i dag fordi dere har endret mitt liv, sier han.