Loading...
NØDHJELP 2017-10-16T02:22:49+00:00

Project Description

I verden i dag er over 65 millioner barn og voksne på flukt

20 millioner mennesker sulter i Jemen, Somalia, Sør-Sudan og landene rundt Tsjad-sjøen; Nigeria, Niger, Tsjad og Kamerun. I følge FN er dette den største humanitære krisen siden andre verdenskrig. Dersom disse ikke får hjelp, risikerer de å dø av hungersnød.

I verden i dag er over 65 millioner barn og voksne på flukt. Et flertall av disse har flyktet på grunn av klimaendringer og naturkatastrofer. Væpnede konflikter og klimaendringer er de to viktigste årsaken til at folk sulter, ifølge FN. Underernæring og sult rammer 815 millioner mennesker verden over, av disse bor 489 millioner i land med konflikt. Konflikter mellom væpnede grupper har gått opp med 125 prosent siden 2010, og ofte ser vi at konflikter utvider seg og påvirker naboland.

Naboland bærer den største byrden

Det er naboland som tar ansvaret for verdens flyktninger, lik Jorden for syrere og Uganda for sør-sudanesere. Andre land er bedt av FN og EU om på ta sitt ansvar gjennom å donere nødhjelp til nærområdene, støtte hjelpearbeid økonomisk, samt sikre beskyttelse av de mest utsatte i sine land gjennom å ta inn kvoteflyktninger som oppfyller FNs krav om beskyttelse.

Sult og konflikt er kriser som forsterker hverandre

Krig og konflikt har ofte katastrofale konsekvenser for befolkningens tilgang på mat. En vanskelig sikkerhetssituasjon og mangel på ressurser gjør ofte at den lokale matproduksjonen i krigsområder stopper opp. Samtidig kan det være vanskelig å frakte mat inn utenfra, og prisene på den maten som er tilgjengelig stiger så dramatisk at de færreste har råd til den.

Kilder anslår at 40 prosent av borgerkrigene de siste 60 årene har vært knyttet til tilgang til naturressurser. En økning i klimarelaterte naturkatastrofer som truer matsikkerhet kan føre til enda flere konflikter. I Madaya, Syria, ble for eksempel en bil forsøkt solgt for 15 kilo ris. Det er derfor ofte ikke våpen, men sult som dreper flest mennesker i en konflikt. Dersom hele systemet for matproduksjon bryter fullstendig sammen, kan en konflikt påvirke sultsituasjonen i et område også i lang tid etter at den er over.

Samarbeid for overlevelse

I humanitære kriser samarbeider myndighetene og ulike organisasjoner om å gi befolkningen mat og livsviktig nødhjelp. Det er viktig at hjelpen ikke undergraver lokale matprodusenter og markeder. Kapasitetsbygging av lokale aktører bidrar også til at disse blir bedre rustet til å forebygge og respondere på fremtidige kriser.

Visste du at:  

…489 millioner av de 815 millionene som sulter har flyttet fra sitt hjemsted?

… 60 prosent av de som sulter i verden, befinner seg i områder med menneskeskapte konflikter?

… dersom vi ikke forebygger konsekvenser av klimaendringer forventes det en dramatisk økning i antall klimaflyktninger?