Loading...
JOBBSKAPING 2018-10-11T14:32:55+00:00

Project Description

Inntektsskapende arbeid forebygger sult

Bærekraftsmål åtte sier at vi skal jobbe for «bærekraftig økonomisk vekst, full og produktiv sysselsetting og anstendig arbeid for alle». Arbeid gir inntekt og bidrar å redusere fattigdom og forhindre sult.

I mange utviklingsland er det mangel på jobbmuligheter, yrkesopplæringen kan være av dårlig kvalitet og ofte er den ikke tilpasset næringslivets behov. Samtidig har ungdomskullene i mange fattige land aldri vært større. Høy arbeidsledighet innebærer at utviklingslandene går glipp av store ressurser som kunne bidratt til verdiskaping og samfunnsutvikling.

Den internasjonale arbeidsorganisasjonen, ILO, har beregnet at over 600 millioner nye arbeidsplasser må skapes innen 2030 på grunn av befolkningsvekst og en økende befolkning i yrkesaktiv alder. Det vil si at det må skapes om lag 40 millioner nye arbeidsplasser hvert eneste år, og mer enn 18 millioner av disse trengs i Afrika.

Yrkesopplæring bidrar til at ungdom og unge voksne i utviklingsland opparbeider seg ferdigheter som etterspørres av næringslivet, eller som setter dem i stand til å skape sin egen arbeidsplass. Styrking av utdanning, yrkesopplæring og næringsutvikling er viktige komponenter, for at vi skal utrydde sult.

Norsk utviklingspolitikk har flere ordninger som skal sikre etablering av relevant yrkesfaglig kompetanse, jobber og næringsutvikling for de fattigste i land Norge samarbeider med for bedre utvikling. Disse er utformet for å skape partnerskap mellom private bedrifter, myndigheter, utdanningsinstitusjoner og organisasjoner.

Enterprise Development for Jobs skal bidra til bærekraftige bedriftsetableringer og jobbskaping i utviklingsland gjennom risikoavlastning og økonomisk støtte. Building Skills for Jobs skal bidra til at ungdom og unge voksne i utviklingsland opparbeider seg ferdigheter som etterspørres av næringslivet, eller får utdanning til å skape sin egen arbeidsplass. Fisk for utvikling er også en satsing som bidrar til å redusere sult gjennom en økt tilgang til proteinrik mat, yrkesopplæring og inntekt.

Økt innsats for yrkesrettet utdanning er nødvendig for å forebygge sult.

Visste du at:  

…fattige bruker omtrent 50 og 80 prosent av inntekten sin på mat?

…jordbruk er det nest største arbeidsgiveren i verden?

…selvstendige arbeidstakere utgjør nær halvparten av arbeidsstyrken i fattige land?