Loading...
Fisk for utvikling 2017-10-16T18:35:47+00:00

Project Description

Fiskeoppdrett gir proteiner, arbeidsplasser og inntekt

En nøkkel til å bekjempe sult er å øke fattige menneskers tilgang til fisk. I Uganda og flere andre
afrikanske land er det økende interesse for å satse på fiskeoppdrett.
Fisk er en viktig kilde til proteiner og mineraler som vi mennesker trenger. Både i den rike delen av
verden og i utviklingsland er fisk en viktig del av kostholdet. Ved å fiske selv eller kjøpe billig fisk, kan
selv svært fattige mennesker få tilgang til en næringsrik og mettende matkilde.
Flere vil spise fisk
Etterspørselen etter fisk globalt øker i takt med befolkningsvekst og endrede forbruksvaner. I 2050 vil
vi være mellom ni og ti milliarder mennesker på jorda, ifølge FN. For å mette så mange mennesker, er
verden avhengige av å øke matproduksjonen, inkludert produksjonen av fisk.
De naturlige bestandene i verdens hav og innsjøer er begrensede og truet blant annet av overfiske.
Det er derfor stor enighet om at fremtidens behov for fisk må dekkes gjennom fiskeoppdrett.
– Vi har engasjert oss i fiskeoppdrett for å få en ekstra kilde til både mat og inntekt, forteller Fred Asingule.
Han er en del av en ungdomsgruppe Caritas støtter i Arua i Nord-Uganda. Uganda er et av landene i
Afrika som nå ønsker å satse på å utvikle fiskeoppdrett, eller såkalt akvakultur. Det er stor interesse
både hos myndighetene og blant landets mange småbønder. Fisk er populært i Uganda, og på
markedet kan en småbonde få opp til 25 kroner for én fisk. Har man en dam med mange hundre fisk, kan man tjene mye.
Mange utfordringer
Flere land i Afrika begynner å få øynene opp for fiskeoppdrett. Blant landene med de raskest
voksende akvakultursektorene i verden er ti av dem i Afrika 1 , ifølge en FAO -rapport fra 2012.
Samtidig finnes det flere utfordringer for utviklingen av en bærekraftig akvakultursektor på det
afrikanske kontinentet. Klimaendringer og tørke, samt mangel på fiskefor og fiskeyngel med høy
kvalitet, er problemer både småbønder og større investorer støter på. Det er også mangel på folk
med tilstrekkelig kompetanse på fisk og fiskeoppdrett.
– Da vi lagde den første fiskedammen, visste vi ikke helt hvordan vi skulle gjøre det. Så kom
Caritas og satte oss i kontakt med en ekspert fra fiskeridepartementet som har gitt oss
mange gode råd, forteller Fred.
Gruppen er nå i ferd med å lage tre nye fiskedammer der de kan produsere fisk som tilapia og malle.
Småskala akvakultur utgjør en del av Caritas Norges matsikkerhetsprogrammer også i Zambia, DR
Kongo og El Salvador. Aktiviteten gir en mer variert diett og en ekstra inntekt for fattige bønder i
programmene. Sammen med næringslivsaktører, ser Caritas også på hvordan man kan støtte
produksjon i større skala som kan gi arbeidsplasser og positive ringvirkninger i lokalsamfunnene.

Fisk for utvikling

1 Egypt, Uganda, Kenya, Zambia, Ghana, Madagascar, Tunisia, Malawi og Sør-Afrika.

Norge er en ledende aktør innen fiskeri og fiskeoppdrett, og mange norske næringslivsaktører har
kunnskap som afrikanske land nå etterspør. Nylig lanserte regjeringen bistandsprogrammet «Fisk for
utvikling» der Norge vil benytte sitt komparative fortrinn innen sektoren og gi i råd og støtte til
utviklingsland. Caritas Norge er positive til programmet, som vil kunne være et viktig bidrag til
bekjempelse av sult. Derfor inviterte vi i samarbeid med andre organisasjoner til en egen konferanse
om «Fisk for utvikling» og fattigdomsbekjempelse under Arendalsuka 2016. Utenriksminister Børge
Brende åpnet seminaret, og tok med seg flere innspill til den videre utformingen av norsk bistand
innen fisk og matsikkerhet.
– Flertallet av de fattige og de som sulter i verden i dag er småskala bønder og fiskere. Disse
kan ikke settes på sidelinjen, men bør tvert imot kobles strategisk til Norges fiskeri- og
oppdrettssatsning. Dette var oppfordringen