Loading...
OM SULT 2020-09-28T17:20:33+00:00

821 MILLIONER MENNESKER SULTER I VERDEN

Etter en jevn nedgang de siste 10 årene, har antall mennesker som sulter økt. Årsaken til at 44 millioner flere mennesker sulter nå enn for to år siden skyldes hovedsakelig spredning av voldelige konflikter og klimaendringer som påvirker matproduksjon i fattige land. De som rammes hardest er barn, kvinner og de mest sårbare i verdens fattigste land, ifølge FN-rapporten «The State of Food Security and Nutrition in the World 2017». 821 millioner mennesker tilsvarer 11 prosent av verdens befolkning. Samtidig truer forskjellige former for underernæring helsen til flere millioner mennesker verden over.

Visste du at:

…45 prosent av alle dødsfall blant barn under fem år er sultrelatert?

…33 prosent av alle verdens barn har kognitive funksjonshemminger på grunn av sult?

… 52 millioner barn under fem år lider av avmagring?

Barn rammes hardest 

Hvert år dør tre millioner barn under fem år av sultrelaterte sykdommer som dårlig ernæring. Det tilsvarer 8.200 barn hver dag. Underernæring gjør igjen av barn kan dø av sykdommer de ellers ville overlevd som malaria, diare og meslinger.

Risikoen for at et barn skal dø av sult, er størst i Afrika, hele syv ganger større enn i Europa. Rundt 150 millioner barn under fem år lider av veksthemming, såkalt stunting som betyr at de er for korte for deres alder på grunn av at kroppen har fått for lite ernæring under oppveksten. 50 millioner lider av avmagring, noe som betyr at deres vekt er for lav for deres høyde. Det er estimert at 41 millioner barn nå er undervektige.

66 millioner barn i grunnskolebarn går hver dag sultne på skolen, 23 millioner i Afrika alene. Dette påvirker elvenes evne til å lære.

Typer av sult

Verdens matvarefond, WFP, definerer sult som mangel på energi (kalorier), moe som kan føre til feil – og underernæring.

Feilernæring brukes om den tilstanden der kroppen er svekket slik at den ikke kan utvikle seg og opprettholde naturlige funksjoner, som å bli frisk etter sykdom, gå på skolen, utføre arbeid eller gjennomføre graviditet. Feilernæring inkluderer ulike tilstander som faretruende tynn, forholdet mellom høyde og alder, såkalt stunting, mangel på vitaminer og mineraler, til det å være overvektig.

Underernæring defineres som en tilstand hvor mennesker ikke får nok mat og kalorier (energi) for å dekke behov. Uttrykket brukes som mål for om et lands evne til å oppnå tilgang til mat (matvaresikkerhet), og det stammer fra Food Balance Sheets som ble utformes av FNs organisasjon for ernæring og landbruk (FAO).

Veksthemning, eller såkalt stunting, kan oversettes til lav-av-alder; en indikator på kronisk feilernæring som utregnes ved å sammenlikne et barns høyde med alder i forhold til befolkninger med velernærte og sunne barn. I følge UN Standing Committee on Nutrition’s 5th Report on the World Nutrition Situation (2005) er nesten en tredjedel av alle barn veksthemmet.

Akutt underernæring beskriver en plutselig og alvorlig prosess med betydelig vekttap forbundet med sult og/eller sykdom. Akutt underernæring måles ved å sammenlikne et barns vekt med høyde i forhold til befolkninger med velernærte og sunne barn. Dette målet brukes ofte til å vurdere graden av alvor i katastrofer fordi det er en sterk sammenheng mellom akutt underernæring og dødelighet.

Undervekt brukes om barns vekt i forhold til alder i forhold velernærte og sunne barn.

Hungersnød brukes dersom et land oppfyller tre kriterier:

· Minst 20 prosent av husstandene har ekstrem mangel på matvarer og har vanskelig for å klare seg selv.

· Det er flere enn 30 prosent som lider av akutt underernæring.

· Dødeligheten er høyere enn 2 dødsfall per 10000 per dag